Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien yrityksemme Meriwellness Oy palveluja. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme tai meiltä suoraan.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan:
• miten yrityksemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja
• minkälaisia henkilötietoja yrityksemme voi kerätä asiakkaista
• mihin tarkoituksiin yrityksemme voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja
• asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.


1. Rekisterinpitäjä
Meriwellness Oy
2540636-5
Yhteystiedot:
Satamakatu 2
10900 Hanko

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Meriwellness Oy
info@hankowellness.fi
044 766 7556

2. Rekisteröidyt
Meriwellness Oy:n asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat.


3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
• Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella
• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (mm. uutiskirjeen erikseen tilanneet)


Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus


Asiakasrekisteriin kerätään yrityksen asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti.
Myös tallennettu kuva ja ääni ovat henkilötietoja, jos yksityishenkilö on niistä tunnistettavissa.
Liiketilassa on tallentava kameravalvonta omaisuuden ja henkilöstön turvaamiseksi.


Yrityksen edustajat käyttävät henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen seuraavia rekistereitä:
• Varaaheti.fi -asiakasrekisteri jonka toteuttaa ja tuottaa DigitalBooker Finland Oy.
• Korttimaksujen hallintaportaali jonka tuottaja on Mobile Pay Oy.
• Verkkokauppa, jonka tuottaa Holvi Payment Services Oy.
• Sähköposti sekä muut asiakasyhteydenotot


Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen
• palveluistamme tiedottaminen ja markkinointi
• palvelun kehittäminen


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero
Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
• asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto


5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@hankowellness.fi

• Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
• Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
• Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
• Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
• Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
• Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
• Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
• Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
Asiakkaan ilmoittautuessa tunneille/kursseille, asioidessaan liiketilassa, ollessaan yhteydessä sähköpostitse tai muilla tavoin, evästeiden kautta ja maksuliikenteen kautta.
Tiedot, joita keräämme ovat aina asiakkaan itsensä meille luovuttamia. Emme kerää tietoja ulkopuoliselta taholta.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Meriwellness Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä Meriwellness Oy ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joille tämä on työn suorittamisen kannalta välttämätöntä.